Free Porn
Thursday, June 20, 2024
Trang chủThêu thùaCách khâu kiểu Fly Stitch

Cách khâu kiểu Fly Stitch

Fly Siitch: khâu bay là một người anh em họ gần với khâu chuỗi duy nhất. Đưa kim của bạn thông qua từ phía sau của .

fly-stitch

Thay vì chèn kim của bạn vào điểm khởi đầu như bạn sẽ một khâu chuỗi duy nhất, đưa kim khâu dài bên phải của điểm khởi đầu. Đưa kim của bạn trở lại ở giữa hai điểm khâu và chiều dài khâu thấp hơn.

Đặt xỉa làm việc đằng sau kim và kéo lên trên kim của bạn, thắt chặt lặp. Thực hiện một khâu neo nhỏ hơn vòng lặp, đảm bảo nó tại chỗ.

Đánh bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT