Tuesday, April 16, 2024
Trang chủXếp giấyCách xếp giấy bookmark trái tim

Cách xếp giấy bookmark trái tim

Nguyên vật liệu:
– Giấy vuông 9cm x 9cm (dùng giấy cỡ này là vừa nhất).

Cách làm:
Bước 1: Giấy vuông.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h1

Bước 2: Xếp lấy nếp giấy như hình.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h2

Bước 3: Và xếp để có tam giác.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h3

Bước 4: Xếp 2 góc nhọn trái và phải lên trên chỉ để lấy nếp giấy.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h4

Bước 5: Mở ra và xếp góc nhọn phía trên xuống cũng để lấy nếp.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h5

Bước 6: Mở ra sẽ có các nếp giấy như hình.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h6

Bước 7: Mở lớp giấy bên trong.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h7

Bước 8: Và xếp góc bên trái…

xep-giay-bookmark-trai-tim-h8

Bước 9: … Theo nếp giấy.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h9

Bước 10: Góc bên phải cũng làm như vậy.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h10

Bước 11: Xếp cả phần vừa xếp xuống.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h11

Bước 12: Rồi lại gấp ngửa lên nửa giấy.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h12

Bước 13: Luồn vào mở nửa cánh trên ra và đẩy thành 2 cánh tam giác ở 2 góc.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h13

Bước 14: Và góc bên phải cũng vậy.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h14

Bước 15: Xếp 2 góc dưới lên hình tam giác cạnh tam giác ở bước trên.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h15

Bước 16: Đẩy cả nửa phần đã xếp lên là đã có ngay trái .

xep-giay-bookmark-trai-tim-h16

Thành phẩm:
Làm bookmark nhiều màu hay bằng giấy đều đẹp.

xep-giay-bookmark-trai-tim-h17

Đánh giá bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT