Monday, March 4, 2024
Trang chủXếp giấyCách xếp giấy hình đầu gấu trúc Panda

Cách xếp giấy hình đầu gấu trúc Panda

Nguyên vật liệu:
vuông có in sẵn gấu trúc.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h1

Cách làm:
Bước 1: Lật qua mặt giấy trắng.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h2

Bước 2: Xếp góc nhọn từ trên xuống để có nửa .

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h3

Bước 3: Xếp góc nhọn bên phải xuống.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h4

Bước 4: Xếp góc nhọn bên trái xuống.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h5

Bước 5: Xếp góc giấy của cánh phải lên nửa giấy để có tam giác.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h6

Bước 6: Xếp góc giấy của cánh trái lên nửa giấy để có tam giác.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h7

Bước 7: Cánh tam giác bên phải xếp trở xuống nửa giấy.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h8

Bước 8: Cùng làm vậy với cánh giấy tam giác bên trái.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h9

Bước 9: Dùng tay lồng vào trong giấy kéo cánh tam giác bên phải để có gấu trúc.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h10

Bước 10: Làm giống như bên phải.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h11

Bước 11: Xếp góc nhọn của tai vào trong.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h12

Bước 12: Và 2 bên tai cũng xếp vào trong để tạo thành tai gấu trúc.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h13

Bước 13: Xếp tai phải lên nửa giấy.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h14

Bước 14: Xếp tai trái lên nửa giấy.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h15

Bước 15: Xếp góc tam giác có hình sao lên.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h16

Bước 16: Xếp góc tam giác trên xuống.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h17

Bước 17: Xếp góc tam giác bên phải vào.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h18

Bước 18: Xếp góc tam giác nhỏ bên trái vào.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h19

Bước 19: Lật qua mặt sau là đầu gấu trúc.

xep-giay-hinh-dau-gau-panda-h20

Đánh giá bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT