Tuesday, April 16, 2024
Trang chủXếp giấyCách xếp giấy hình hạc xòe cánh

Cách xếp giấy hình hạc xòe cánh

Nguyên vật liệu:
vuông.

Cách làm:
Bước 1: Giấy vuông.

xep-hac-giay-h1

Bước 2: Xếp những nếp giấy như hình.

xep-hac-giay-h2

Bước 3: Xếp thành hình vuông.

xep-hac-giay-h3

Bước 4: Xếp cánh giấy bên phải và bên trái vào giữa.

xep-hac-giay-h4

Bước 5: Xếp góc giấy bên trên xuống và xếp y vậy với mặt giấy sau.

xep-hac-giay-h5

Bước 6: cả những bước trên là để lấy nếp giấy.

xep-hac-giay-h6

Bước 7: Mở ra và xếp các cánh giấy vào trong.

xep-hac-giay-h7

Bước 8: Sẽ có như hình.

xep-hac-giay-h8

Bước 9: Xếp các bước trên với mặt giấy sau.

xep-hac-giay-h9

Bước 10: Lật mặt giấy bên trái qua phải.

xep-hac-giay-h10

Bước 11: Và mặt sau cũng vậy.

xep-hac-giay-h11

Bước 12: Xếp cánh giấy dưới lên trên và mặt sau cũng vậy.

xep-hac-giay-h12

Bước 13: Xếp góc nhọn trên xuống (chúng ta đang làm cánh hạc zíc-zắc).

xep-hac-giay-h13

Bước 14: Xếp trở lên.

xep-hac-giay-h14

Bước 15: Và xếp trở xuống.

xep-hac-giay-h15

Bước 16: Lật toàn bộ cánh hạc xuống.

xep-hac-giay-h16

Bước 17: Xếp trở lên một zíc-zắc.

xep-hac-giay-h17

Bước 18: Xếp trở lên ngay giữa giấy.

xep-hac-giay-h18

Bước 19: Và xếp trở lại một zíc-zắc. Chúng ta đã có một cánh hạc. Xếp tiếp tục với mặt giấy sau.

xep-hac-giay-h19

Bước 20: Xếp 2 cánh giấy trái và phải vào giữa.

xep-hac-giay-h20

Bước 21: Xếp lộn để làm mỏ hạc.

xep-hac-giay-h21

Thành phẩm:
Treo hạc lên để .

xep-hac-giay-h22

Đánh giá bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT