Free Porn
Thursday, June 20, 2024
Trang chủXếp giấyCách xếp giấy hình túi xách

Cách xếp giấy hình túi xách

Nguyên vật liệu:

– 1 giấy vuông lớn hay nhỏ tùy thích để xếp giỏ xách.

– 1 giấy hoa bằng ½ tờ giấy vuông để xếp quai giỏ xách.

– Keo hồ để dán (regular glue).

xep-giay-hinh-tui-xach-h1

Cách làm:

* Xếp giỏ

xep-giay-hinh-tui-xach-h2

Bước 1: Giấy vuông hoa.

xep-giay-hinh-tui-xach-h3

Bước 2: Xếp xéo giấy làm đôi.

xep-giay-hinh-tui-xach-h4

Bước 3: Góc nhọn phía trên xếp xuống để lấy dấu giữa.

xep-giay-hinh-tui-xach-h5

Bước 4: Trở lại vị trí ban đầu. Xếp góc bên phải ngay nơi vừa lấy dấu.

xep-giay-hinh-tui-xach-h6

Bước 5: Góc bên trái cũng làm như bên phải.

xep-giay-hinh-tui-xach-h7

Bước 6: Góc nhọn bên trên xếp xuống nhưng chừa một chút để làm viền giỏ và xếp xuống làm viền.

xep-giay-hinh-tui-xach-h8

Bước 7: Lật qua mặt sau và xếp phần trắng xuống như hình.

xep-giay-hinh-tui-xach-h9

Bước 8: Quay trở lại mặt giấy có viền giỏ, xếp góc bên phải vào để lấy dấu.

xep-giay-hinh-tui-xach-h10

Bước 9: Và góc bên trái cũng xếp xéo vào trong.

xep-giay-hinh-tui-xach-h11

Bước 10: Mở miệng giỏ ra và giấu nếp giấy bên phải vừa xếp vào trong, chúng ta đang thực hiện để có miệng giỏ.

xep-giay-hinh-tui-xach-h12

Bước 11: Và bên phải cũng vậy.

xep-giay-hinh-tui-xach-h13

Bước 12: Đây là mặt sau của giỏ xách.

* Xếp quai giỏ

xep-giay-hinh-tui-xach-h14

Bước 13: Giấy để làm quai giỏ.

xep-giay-hinh-tui-xach-h15

Bước 14: Xếp đôi giấy.

xep-giay-hinh-tui-xach-h16

Bước 15: Mở giấy ra và xếp phần giấy trên và dưới vào dấu giữa.

xep-giay-hinh-tui-xach-h17

Bước 16: Xếp đôi lại.

xep-giay-hinh-tui-xach-h18

Bước 17: Xếp xéo 2 bên xuống như hình.

xep-giay-hinh-tui-xach-h19

Bước 18: Dùng keo hồ (regular glue) dán vào giỏ để có quai giỏ xách.

Đánh bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT