Trang chủ Đan móc Cách đan kết thúc sản phẩm (Loop Cast-on)

Cách đan kết thúc sản phẩm (Loop Cast-on)

16944

Đan kết thúc (Loop Cast-on)

Ký hiệu: loop-cast-on-h1

Viết tắt: CO

Sau khi đã đan xong hàng cuối cùng, để kết thúc cả các còn lại trên que đan và rút que đan ra, bạn làm như sau:

1. Đan 2 mũi xuống (ặc lên tuỳ bề mặt và kiểu đan mà bạn đang thực hiện).

loop-cast-on-h2

2. Dùng mũi que đan trái cho vào mũi đầu tiên bên que đan phải.

loop-cast-on-h3

3. Đưa mũi đầu tiên bên que đan phải này qua mũi thứ 2, và qua khỏi mũi que đan phải. Trên que đan phải còn lại 1 mũi.

4. Đan tiếp 1 mũi bình thường rồi lặp lại bước 2 và 3. Làm như vậy đến hết hàng.

5. Khi đan đến hết hàng, còn lại 1 mũi trên que đan phải, bạn cằt chừa 1 đoạn ảng 10 cm, rút que đan ra, luồn đầu sợi chỉ vào mũi còn lại cuối cùng này, rồi kéo thắt nút.

Đánh giá bài viết