Free Porn
Friday, June 21, 2024
Trang chủĐan mócCách đan khăn len kiểu ô vuông

Cách đan khăn len kiểu ô vuông

Cùng học cách đan khăn len kiểu ô vuông cực đẹp, tuy trông đơn giản nhưng với sự kết hợp của các mũi đan và sẽ khiến cho khăn len kiểu ô vuông lại trở lên cực cool.

khan-len-kieu-o-vuong

Cách đan:

Gầy 40 mũi. Nếu muốn khăn rộng hơn thì tổng số mũi bằng 40 + 1 số chia hết cho 14, dụ 54, 68, 82, …

Đan 7 hàng mũi hạt gạo:

Hàng 1, 3, 5, 7 (mặt trái): * 1 lên, 1 xuống * cho đến hết hàng.

Hàng 2, 4, 6 (mặt phải): * 1 xuống, 1 lên * cho đến hết hàng.

Bắt đầu đan văn:

Hàng 1 (mặt phải): B5, đan xuống cho đến khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 2, 4, & 6: B5, 2 lên , * (1 xuống, 1 lên)x2, 1 xuống, 2 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 3, 5, & 7: B5, 3 xuống, * 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 4 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 11 mũi, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 3 xuống, B5.

Hàng 8: B5, 2 lên , * 12 xuống, 2 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 9: B5, 2 xuống, * 12 lên, 2 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 10: B5, đan lên cho đến khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 11, 13, & 15: B5, 2 xuống, * (1 lên, 1 xuống)x2, 1 lên, 2 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5.

Hàng 12, 14, & 16: B5, 3 lên, * 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 4 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 11 mũi, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 3 lên, B5.

Hàng 17: B5, 7 lên, * 2 xuống, 12 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 14 mũi, 2 xuống, 7 lên, B5.

Hàng 18: B5, 7 xuống, * 2 lên , 12 xuống * , lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 14 mũi, 2 lên, 7 xuống, B5.

Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 18 cho đến khi được chiều dài như ý. Kết thúc ở hàng thứ 16.

Đan tiếp 7 hàng mũi hạt gạo:

Hàng 1, 3, 5, 7 (mặt phải): * 1 xuống, 1 lên * cho đến hết hàng.

Hàng 2, 4, 6 (mặt trái): * 1 lên, 1 xuống * cho đến hết hàng.

Đan kết thúc mũi.

Chú ý:

B5 = 5 mũi đan như sau:

Mặt phải: (1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống) nếu ở đầu hàng; (1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên) nếu ở cuối hàng.

Mặt trái: (1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên) nếu ở đầu hàng; (1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống) nếu ở cuối hàng.

Đánh giá bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT