Free Porn
Friday, June 21, 2024
Trang chủThêu thùaCách khâu kiểu Buttonhole Stitch

Cách khâu kiểu Buttonhole Stitch

Một khâu khuy áo tương tự như và thường bị nhầm lẫn với các khâu chăn. Sự khác biệt chính là một khâu khuy áo làm cho một nút nhỏ ở rìa của vải giúp bảo vệ nó chống lại sự hao mòn của các nút.

buttonhole-stitch

Các khâu cũng được khâu chặt chẽ với nhau. Để bắt đầu một hàng mũi khâu khuy áo trên một cạnh, mang lại của bạn lên từ phía sau ¼ ” từ mép. Đưa kim của bạn xung quanh các cạnh và sao lưu thông qua từ phía sau ở cùng một chỗ, ​​nơi bạn bắt đầu, tạo ra một vòng xung quanh các cạnh. Đưa kim của bạn thông qua các vòng lặp bạn thực hiện sang một bên ở rìa của vải.

Bây giờ chủ đề của bạn được neo và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu khâu khuy áo đầu tiên của bạn. Đưa kim của bạn xung quanh để trở lại và đi lên phía trước ¼ ” từ các cạnh và ngay bên cạnh khâu khởi động của bạn. Điều động các xỉa làm việc để kim của bạn đi kèm thông qua các vòng lặp. Kéo chặt vòng lặp, và khi bạn kéo, điều động các nút (hoặc purl ) thực hiện cho các cạnh của vải. Đây là khâu khuy áo đầu tiên của bạn. Tiếp tục xung quanh của bạn.

Đánh giá bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT