Free Porn
Friday, June 21, 2024
Trang chủĐan mócCách đan khăn len kiểu bong bóng

Cách đan khăn len kiểu bong bóng

Nguyên vật liệu:

– Sợi – Baby Snowball [sirdar], 2 x 50g cuộn (approx.25m/27yds), màu bóng: 113.

– 2 Pom-pom trắng.

– Que đan cỡ 5mm.

– Kim thêu.

– Sợi dây dù.

– Kéo.

– Bật lửa.

khan-len-kieu-bong-bong

Kí kiệu viết tắt:

K – Knit ( lên).

Kfb – Knit in front and back of stitch [increment stitch]: đan knit phía trước và sau của mũi [tăng mũi].

Ktbl – Knit through back loop: đan knit thông qua lỗ phía sau.

st(s) – stitch(es): mũi đan.

tog – together: đan cùng lúc.

Cách đan:

Start at approximately 6 pom-poms away.

Row 1: Cast on 2 stitches on the needle by making each loop at each straight part of the yarn respectively, turn {2 sts}.

Row 2: Kbf in next 2 sts (Kbf is an increment stitch), turn {4 sts}.

Row 3: K, Kbf in next 2 sts, K, turn {6 sts}.

Row 4 and onwards: Ktbl for next 6 sts, turn.

Knit until almost finish the 1st ball of yarn. Join yarn by tying a dead knot at the yarn end, cut excessive yarn and burn them lightly to prevent it from unraveling.

Continue to knit with the 2nd ball until you have about 12 pom-pom left.

Last 4 row: Ktbl, Ktbl 2 tog for next 2 sts, Ktbl, turn {4 sts}.

Last 3 row: Ktbl 2 tog for next 2 sts, turn {2 sts}.

Last 2 row: Ktbl next 2 sts, turn {2 sts}.

Last row: Ktbl 2 tog, pull yarn end through to bind off.

Cuối cùng:

Khâu 2 quả pom pom ở 2 đầu cẩn thận, dấu mũi vào pom-pom.

Ẩn sợi cuối và trong khăn, cắt sợi chỉ thừa và dùng bật nửa hơ nhẹ.

Đánh giá bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT